Solutions for Migrants and Asylum Seekers

Categories
Articles

Göç Nedenleri: Ekonomik ve politik nedenler, doğal afetler, çatışmalar gibi birçok faktör göçe neden olabilmektedir. Göçmenlerin Karşılaştığı Zorluklar: Yasal kısıtlamalar, sosyal baskı, yabancılaşma duygusu ve vatandaşlık ihtiyaçları. Sonuçlar: Göçmenlerin ekonomik, kültürel ve sosyal adaptasyonunun toplumun uyumu ve ekonomisi üzerinde büyük etkileri olabilir. Sığınmacıların Karşılaştığı Zorluklar Barınma: Sığınmacılar sıklıkla kalacak yer bulmakta zorluk çekiyor ve yetersiz […]